Кои сме ние

Адвокатско дружество “Перусанов, Панайотов и Партньори” (наричано по-долу “ППП”) е правна кантора, специализирана в предоставяне на широк кръг от правни услуги и представителство пред правоохранителни и административни органи на малки и средно големи търговски дружества и неправителствени организации, които осъществяват дейност на българския пазар.

Опитът, който сме натрупали през годините на нашата екстензивна юридическа практика ни дава възможност да работим успешно по правни казуси, които са свързани с различни сектори на икономиката и изключително добра експертиза по отношение на местната и международна конюнктура в контекста на правните регулации.

Правни услуги

Заявете консултация

Опитът, който сме натрупали през годините на нашата екстензивна юридическа
практика ни дава възможност на работим успешно по правни казуси.

Нашият екип

Свържете се с нас

Предлагаме на своите клиенти специализирани услуги в основни направления на правото, като в последните години участвахме в разрешаването на множество местни и международни правни спорове.

Град София 1463, район Триадица, Бул. „Витоша“ № 68, ет. 1

(+359 2) 444 4648

office@ppp-lawyers.com